دراما

بە وێنە... ئەستێرەکانی تورک لەگەڵ دایکیان ببینە

ھەمیشە ژیانی تایبەتی ئەستێرەکان سەرنجی ھەوادارانە، بۆیە وێنەی چەند ئەستێرەیەکی تورک لەگەڵ دایکیان ببینە.
1
"توبا بیوکستون" لەگەڵ دایکی

2
"ھاندێ ئێڕچێڵ" لەگەڵ دایکی

3
"بێرێن گۆک یڵدیز" لەگەڵ دایکی

4
"ھەزاڵ کایا" لەگەڵ دایکی

5
"چاتای ئوڵوسۆی" لەگەڵ دایکی

چۆنه‌ به‌لاته‌وه‌؟