شیرینی

ئامادەکردنی شیرینی رۆلاتی تۆست بەپەنیر

ئامادەکردنی شیرینی رۆلاتی تۆست بەپەنیر

پێداویستییەکان:
*نانی تۆستی سپی.
*پەنیری کیری.
*پەنیری شل.
*شیری خەست.
*دارچینی ھاڕاو.

 

چۆنیەتی ئامادەکردنی:
*دەوری نانی تۆستەکە ببڕن و بەدەست پانی بکەنەوە.
*ھەر دانەیەک لەنانی تۆستەکە، یەک دانە پەنیری کیری و پەنیرە شلەکەی بۆ زیادبکەن، بیپێچنەوە.
*تاوەیەکی تیڤاڵ گەرم بکەن و دانە دانە نانەکەی لەناو سووربکەنەوە.
*بڕێک شیری خەست و دارچینی ھاڕاوەکەی بەسەردا بکەن ، یان بەشەکری پۆدرە بیڕازێننەوە.

 

چۆنه‌ به‌لاته‌وه‌؟