چێشت

ئامادەکردنی تەپسی باینجان و پەتاتە بەکاتێکی کەم

ئامادەکردنی تەپسی باینجان و پەتاتە بەکاتێکی کەم

پێداویستییەکان:
*یەک کەوچک ڕۆنی زەیت.
*یەک کەوچک پیاز.
*یەک دەنک سیر.
*٥٠٠ مل سۆسی تەماتە.
*یەک کەوچک بیبەری ڕەش.
*یەک کەوچک  پونگی وشکراو.
*دوو باینجانی سورەکراو.
*دوو پەتاتەی سورەکراو.

 

چۆنیەتی ئامادەکردنی:    
*ڕۆنەکە بکەنە ناو مەنجەڵێک و پیازەکەی تێدا سوربکەنەوە.
*سیرەکەی بۆ زیاد بکەن و سوریبکەنەوە.
*٥٠٠ مللیتر سۆسی تەماتەی گیراوەی بۆ زیاد بکەن.
*کەمێک بیکوڵێنن و بیبەری ڕەشەکە و پونگەکەی تێبکەن.
*باینجان و پەتاتە سورکراوەکەی تێبکەن و بەباشی تێکی بدەن.

 

چۆنه‌ به‌لاته‌وه‌؟