زەڵاتە

ئامادەکردنی زەڵاتەی کەلەرمی سپی بەماست

ئامادەکردنی زەڵاتەی کەلەرمی سپی بەماست

پێداویستیەکان:
*کەلەرمی سپی.
*یەک پەرداخ گوێز.
*دوو کەوچک مایۆنیز.
*یەک پەرداخ ماست.
*خوێ.
*ڕۆنی زەیتون.
*ئاوی لیمۆ.

 

چۆنیەتی ئامادەکردنی:
*کەلەرمەکە بەشێوەی باریک و بچوک وردبکەن.
*خوێ وماستەکەی بەسەردا بکەن و تێکەڵاوی بکەن.
*ڕۆنی زەیتون و گوێز وئاوی لیمۆکەی بۆزیاد بکەن وتێکەڵاوی بکەن.

چۆنه‌ به‌لاته‌وه‌؟