گیراوەکان

چۆنیەتی ئامادەکردنی کاپوچینۆ

چۆنیەتی ئامادەکردنی کاپوچینۆ

کەرەستەکانی کاپوچینۆ:


* یەک کوپی پچووک قاوەی کوتراو.


* یەک کوپی پچووک شەکر.


* نیو کوپی بچووک ئاو.


* شیری گەرم.

 

چۆنیەتی ئامادەکردنی کاپوچینۆ:


* لەناو ئامێری تێکەڵکەر قاوە و شەکر و ئاوی سارد دادەنێین و دەیانگوشین تا کەف دەکەن و ڕەنگیان دەکرێتەوە.


* یەک کەوچکی زەڵاتە لەو گیراوەیە دەخەینە ناو کوپەکە.


* شیری گەرمیشی دەخەینە سەر.


* دوای ئەوەیش سۆسی شوکولاتە یانیش کەرەمێل دەخەینە سەری و جوانی دەکەین.

چۆنه‌ به‌لاته‌وه‌؟