جۆراوجۆر

چۆنیەتی ئامادەکردنی پەتاتەی برژاو

چۆنیەتی ئامادەکردنی پەتاتەی برژاو

پێداویستییەکان:
* دوو دانە پەتاتە.
* سێ کەوچک کەرەی تواوە.
* یەک پەرداخ پەنیری لە ڕەندەدراو.
* یەک دانە سیری وورد کراو.
* یەک کەوچکی چایە بیبەری شیرین.
* یەک کەوچک خوێ.
* یەک کەوچکی چایە بیبەری ڕەش.
* یەک دەسکە مەعدەنوس. 

 

چۆنیەتی ئامادەکردنی:
* پەتاتەکان ئەلقە ئەلقە ببڕن، بە شیشی دار وەبکەن.
* کەرەکەی پێ دابکەن.
* پەنیر و سیر و بەھاراتە کە تێکەڵ بکەن و پەتاتەکەی تێدا وەربدەن.
* لە  ٢٠٠پلەی گەرمی بیبرژێنن.

چۆنه‌ به‌لاته‌وه‌؟