ڤیدیۆ

ئامادەکردنی "مەحشی بە سینگی مریشک و کفتە بە مەعکەڕۆنی و تکەیی ماسی"

ڕۆژانە "خوانی ئەمڕۆ" لە "کەی مەگەزین فوود" ببینن، خوانی ئەمڕۆیش بەدەستی "ژیان" خان بوو.

چۆنه‌ به‌لاته‌وه‌؟